Helion


Matematyka

Cztery szkice z przeszłości matematyki
Czy fizyka i matematyka to nauki humanistyczne?

Michał Heller, Stanisław Krajewski

 
Domowe lekcje matematyki

Danuta Zaremba

 
Head First Algebra. Edycja polska

Tracey Pilone, Dan Pilone