Helion


Biologia

Geny. Krótkie Wprowadzenie 6

Jonathan Slack

 
Inwazyjne gatunki z rodzaju rdestowiec Reynoutria spp. w Polsce - biologia, ekologia i metody zwalczania

Katarzyna Bzdęga, Zygmunt Dajdok, Barbara Fojcik, Teresa Nowak, Andrzej Pasierbiński, Barbara Tokarska-Guzik, Alina Urbisz

 
Katalog odmian szczurów

Ewa Frączek

 
Mikroorganizmy i tworzywa. Skrypt dla studentów

Bożena Nowak, Jolanta Pająk