Helion


Filmoznawstwo

Rozmowy przy filmie. Wywiady z polskimi filmoznawcami

Katarzyna Żakieta, Mikołaj Góralik, Agata Pospieszyńska

 
Rzeczywistość filmowa Stanisława Różewicza

Monika Maszewska-Łupiniak

 
Spotkania z gatunkami filmowymi. Horror

Bogumiła Fiołek-Lubczyńska, Agnieszka Barczyk, Renata Nolbrzak

 
Wybrane zagadnienia prawa do firmy