Helion


Zarądzanie i marketing

Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich

Bogdan Gregor, Magdalena Kalińska-Kula

 
Decyzje strategiczne w łańcuchach dostaw

Blanka Tundys, Andrzej Rzeczycki, Joanna Drobiazgiewicz

 
Ewolucja zarządzania. Dyktat struktury, strategii i kultury

Jolanta Bieńkowska, Czesław Sikorski