Helion


Wydania wielojęzyczne

Romanica Silesiana. No 5: Les transgressions
Romanica Silesiana. No 6: Postcolonialisme et fait littéraire

red. Krzysztof Jarosz, oprac. Aneta Chmiel, Zuzanna Szatanik, Ewelina Szymoniak, Andrzej Rabsztyn

 
Romanica Silesiana. No 7: Controverses littéraires

red. Krzysztof Jarosz, oprac. Aneta Chmiel, Andrzej Rabsztyn, Zuzanna Szatanik, Ewelina Szymoniak

 
Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze T. 26

red. Jadwiga Gracla, red. Halina Mazurek