Helion


Sztuka plastyczna

Acta Artis. Studia ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej

Aneta Pawłowska, Eleonora Jedlińska, Krzysztof Stefański

 
Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 2

red. Urszula Szuścik, Beata Oelszlaeger-Kosturek

 
Ekundayo albo Droga

Anna Szpakowska-Kujawska

 
Grafitti i street art. Słowo, obraz, działanie

Agnieszka Gralińska-Toborek

 
Illustrations/Ilustracje

Andrzej-Ludwik Włoszczyński

 
Japonizm w sztuce modernizmu. Obrazy przepływającego świata

Julia Niewiarowska-Kulesza, Aneta Pawłowska

 
Narkotyki

Stanisław Ignacy Witkiewicz

 
Studia Artystyczne. Nr 1: Sztuka w przestrzeniach współczesności

red. Jadwiga Uchyła-Zroski, Aleksandra Giełdoń-Paszek, Remigiusz Kopoczek, Ryszard Solik, Małgorzata Łuszczak

 
Studia Artystyczne. Nr 2: Sztuka w przestrzeniach współczesności

red. Jadwiga Uchyła-Zroski, Aleksandra Giełdoń-Paszek, Remigiusz Kopoczek, Ryszard Solik, Małgorzata Łuszczak

 
Studia Artystyczne Nr 3: Sztuka i kultura ludowa w badaniach i twórczości artystycznej

red. Jadwiga Uchyła-Zroski, Aleksandra Giełdoń-Paszek, Ryszard Solik

 
Studia o sztuce polskiej XIX i XX wieku
Sztuka Afryki. Afrykańska tradycja - afrykańska nowoczesność

Aneta Pawłowska, Julia Sowińska-Heim

 
Tańczący z gwiazdami

Katarzyna Gołąbek-White

 
Wycinanki z papieru

Katarzyna Michalec

 
Zobaczyć sens. Studia o malarstwie, literaturze i życiu

red. Małgorzata Krakowiak, Aleksandra Dębska-Kossakowska