Helion


Gospodarka

Asymetryczne dostosowania cenowe na rynku paliw w Polsce
Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny

Agnieszka Herdan, Joanna Krasodomska, Magdalena M. Stuss (red.)

 
Ekonomia rozwoju

red. Bogusław Fiedor, Karol Kociszewski