Szczegóły ebooka

Kompozycja obrazu fotograficznego

Kompozycja obrazu fotograficznego

Tomasz J. Gałązka

Opanuj sztukę mistrzowskiej kompozycji - twórz zachwycające, artystyczne fotografie!

 • Jak świadomie dobierać i układać elementy w kadrze, aby tworzyć przyciągające uwagę obrazy?
 • Jak efektownie grać symetrią, perspektywą, tłem, kształtem i kolorem?
 • Jak komponować obrazy w makrofotografii, zdjęcia ludzi, krajobrazów czy architektury?

Podobnie jak harmonijne ułożenie dźwięków tworzy poruszającą zmysły muzykę, tak umiejętne dobranie poszczególnych elementów obrazu — kolorów, kształtów i obiektów — składa się na zachwycające, pełne ekspresji zdjęcie. Piękno fotografii budzi się do życia zarówno dzięki idealnemu ułożeniu w kadrze współgrających ze sobą elementów, jak i kontrastowemu zestawieniu składników. Jednak niezależnie od użytych środków najważniejsze jest świadome ich wykorzystanie. Nawet najpiękniejszy temat zdjęcia, najciekawsze ujęcie może zostać zaprzepaszczone, jeśli elementy obrazu zostaną nieprawidłowo rozmieszczone lub znajdzie się na nim coś, co — jak fałszywy dźwięk w melodii — w rażący sposób zaburzy atmosferę lub odwróci uwagę odbiorców od głównego motywu. To właśnie kompozycja obrazu fotograficznego w dużej mierze decyduje o tym, czy zdjęcie nosi znamiona artyzmu, czy nie.

Oto doskonały podręcznik dla fotografów, w którym zawarto popartą wieloma ciekawymi przykładami wiedzę na temat teorii kompozycji obrazu, teorii widzenia, zasad analizy i syntezy otoczenia. Dzięki niemu poznasz wszystkie najważniejsze zasady kadrowania zdjęcia, nauczysz się zręcznie grać kolorem, fakturą, perspektywą, bryłą czy deseniem. Zrozumiesz, jak ludzie patrzą i postrzegają otoczenie — to pozwoli Ci tworzyć przyciągające ich uwagę, zachwycające obrazy. Dowiesz się także, w jaki sposób analizować fotografie i komponowaną scenę, zachowywać spójność formy i treści zdjęcia oraz wykształcić w sobie cenną umiejętność naciskania spustu migawki zawsze w odpowiednim, niepowtarzalnym momencie. Każdy rozdział tej niezwykłej książki kończy się praktycznymi ćwiczeniami, których wykonanie pomoże Ci pogłębić i utrwalić zdobytą wiedzę.

Dzięki tej książce:

 • dowiesz się, jak wzrok i mózg odbierają kształty, formę, przestrzeń, światło, kolor, ruch, dynamikę czy ekspresję
 • nauczysz się patrzeć na fotografowaną scenę tak, jak aparat fotograficzny, i świadomie dobierać fragmenty otoczenia do kompozycji sceny
 • poznasz wszystkie zasady komponowania obrazu fotograficznego — począwszy od słynnego "złotego podziału" i trójpodziału, po grę w symetrię lub asymetrię, operowanie kolorem, fakturą, tłem, perspektywą, deseniem czy bryłą
 • odkryjesz, jak zachować jedność formy i treści oraz jak świadomie używać symboli w fotografii
 • zrozumiesz wymagania dynamiki kompozycji obrazu oraz zasady podobieństw i przeciwieństw
 • opanujesz sposoby artystycznego komponowania zdjęć krajobrazu i architektury, portretów oraz zbliżeń i makrofotografii

Zdobądź całą niezbędną wiedzę i zacznij świadomie kreować magię obrazu fotograficznego!


Książkę poleca redakcja Digital Foto Video:


Wstęp (7)

Rozdział 1. Widzenie człowieka (11)

Rozdział 2. Analiza i synteza obrazu fotograficznego (25)

 • 2.1. Zasada analizy (25)
 • 2.2. Prawo syntezy (30)

Rozdział 3. Kompozycja formalna (35)

 • 3.1. Ramka (36)
 • 3.2. Pole obrazu (38)
 • 3.3. Złoty podział i konstrukcja elementarna (42)
 • 3.4. Motyw i treść w obrazie fotograficznym (46)
 • 3.5. Trójpodział i mocne punkty (48)
 • 3.6. Linia (50)
 • 3.7. Plama (55)
 • 3.8. Zasada stałych stosunków (58)
 • 3.9. Forma albo bryła (61)
 • 3.10. Faktura (64)
 • 3.11. Rytm (68)
 • 3.12. Deseń albo wzór (72)
 • 3.13. Symetria i asymetria (75)
 • 3.14. Kompozycja skośna (78)
 • 3.15. Kompozycja centralna (81)
 • 3.16. Równowaga (86)
 • 3.17. Punkty węzłowe kompozycji (91)
 • 3.18. Zasada kierunku (95)
 • 3.19. Linie wiążące (99)
 • 3.20. Figury geometryczne (102)
 • 3.21. Perspektywa zbieżna (105)
 • 3.22. Perspektywa ptasia (110)
 • 3.23. Perspektywa żabia (113)
 • 3.24. Perspektywa powietrzna (116)
 • 3.25. Emfaza (119)
 • 3.26. Plany i tło (122)
 • 3.27. Kontrast (124)
 • 3.28. Grafizm (127)
 • 3.29. Kolor (130)
 • 3.30. Ostrość (135)
 • 3.31. Złudzenie głębi (140)
 • 3.32. Harmonia i dysonans (144)
 • 3.33. Poza konwencją (146)
  • 3.33.1. High key (147)
  • 3.33.2. Low key (151)
  • 3.33.3. Motion blur (154)
  • 3.33.4. Konwersja koloru (157)
  • 3.33.5. Tilt-shift (160)
  • 3.33.6. Izohelia (162)
  • 3.33.7. Freelensing (165)
  • 3.33.8. Time lapse stopping (tls) (168)
  • 3.33.9. Zooming (170)
  • 3.33.10. Slow sync flash (172)
  • 3.33.11. Fotomontaż (177)
  • 3.33.12. Panorama (182)
  • 3.33.13. Panoraming (186)

Rozdział 4. Kompozycja właściwa albo konstrukcja obrazu fotograficznego (189)

 • 4.1. Proces fotografowania (189)
 • 4.2. Jedność formy i treści (194)
 • 4.3. Symbole w fotografii (197)
 • 4.4. Wyrażanie uczuć (201)
 • 4.5. Zasada podobieństw i przeciwieństw (205)
 • 4.6. Fotografia opowiadająca albo sceny uliczne (207)
 • 4.7. Fotografia socjologiczna (211)
 • 4.8. Dynamika kompozycji obrazu fotograficznego (215)
 • 4.9. Konwencje w kompozycji fotografii (219)
 • 4.10. Niedopowiedzenie (222)
 • 4.11. Obramowanie (224)
 • 4.12. Multiplikacje (226)
 • 4.13. Kompozycja relatywna (228)
 • 4.14. Zmienność kompozycji (231)
 • 4.15. Opis i podpis (234)

Rozdział 5. Komponowanie fotografii krajobrazowej (239)

Rozdział 6. Komponowanie fotografii portretowej (259)

Rozdział 7. Kompozycja fotografii architektury (275)

Rozdział 8. Komponowanie fotografii zbliżeniowej i makrofotografii (297)

Słowniczek (315)

Bibliografia (325)

 • Tytuł: Kompozycja obrazu fotograficznego
 • Autor: Tomasz J. Gałązka
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-246-2956-5, 9788324629565
 • Data wydania książki drukowanej: 2011-07-18
 • ISBN Ebooka: 978-83-246-7850-1, 9788324678501
 • Data wydania ebooka: 2013-04-24
 • Format: 170x230
 • Identyfikator książki: komobr