Szczegóły książki

Liber amicorum Professoris Ioannis Malicki

Liber amicorum Professoris Ioannis Malicki

red. Dariusz Rott, Piotr Wilczek, współudz. Beata Stuchlik-Surowiak

Na tom ofiarowany Profesorowi Janowi Malickiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin składają się artykuły poświęcone literaturze i kulturze staropolskiej, która od wielu lat stanowi główny przedmiot zainteresowań Jubilata. Obok tekstów skoncentrowanych wokół tematyki staropolskiej znalazły się takie, których tematem są: historia prasy, bibliografia, leksykografia, teatrologia, literatura młodopolska, romantyczna i współczesna.
W pierwszej części książki zamieszczono kompletną bibliografię publikacji Profesora Jana Malickiego z lat 1974–2009. Publikację zamyka zbiór aforyzmów i refleksji o bibliotekach i bibliotekarzach.

Spis treści

 

Profesorowi Janowi Malickiemu — w rocznicę bitwy pod Byczyną (Dariusz Rott, Piotr Wilczek) / 5

Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Jana Malickiego 1974—2009 (Agnieszka Tułowiecka) / 9

 

Tadeusz Aleksandrowicz: Geneza i rozwój filologii klasycznej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach / 31

 

Teresa Banaś-Korniak: Ambiwalencje znaczeń. O językowych eksperymentach sowizdrzałów / 41

 

Krzysztof Biliński: Historycyzm jako próba oceny Kościoła w Młodej Polsce / 54

 

Agnieszka Budzyńska-Daca: Pan Cogito o cnocie Zbigniewa Herberta wobec tradycji aretologicznej. Próba ponownej lektury / 62

 

Ilona Cieślik-Grela: Kreując Mesjasza. Wokół Pasji i potępienia doktora Fausta Jerzego S. Sity / 74

 

Jiří Damborský: Informacje gramatyczne w Słowniku języka polskiego Lindego / 85

 

Hanna Dziechcińska: Staropolskie inskrypcje — jedna z form sztuki przekonywania / 96

 

Jolanta Gwioździk: Święte, świątobliwe i światowe. O kobietach w polskich klasztorach barokowych / 101

 

Krystyna Heska-Kwaśniewicz: „Tu można dostać »Joanny Pokład«. Tudzież za darmo na głowę okład”. O Morcinkowej Księdze gości / 114

 

Mariola Jarczykowa: Hojna dłoń czy „skurczona ręka”? O materialnych aspektach mecenatu staropolskiego / 127

 

Izabela Kaczmarzyk: Dzieje Joanny Schaffgotsch na szkle malowane / 138

 

Marian Kisiel: Ostatnia ułańska szarża. O wierszu Zdzisława Stroińskiego [Trzask karabinów] / 149

 

Jakub Z. Lichański: Kwintylianowskie rozumienie retoryki — przeoczona definicja / 161

 

Jacek Lyszczyna: Czarnoleska rzecz Norwida / 167

 

Barbara Maresz: Lata dwudzieste, lata trzydzieste… w kawiarniach i kabaretach przedwojennych Katowic / 175

 

Czesława Mykita-Glensk: Ideowe oraz ikoniczne determinanty życia teatralnego na Górnym Śląsku w latach 1945—1955 na tle odmienności jego tradycji sprzed roku 1939 / 186

 

Renarda Ocieczek: Miejsce Obleżenia Jasnej Góry Częstochowskiej w rozwoju polskiej epiki barokowej / 202

 

Weronika Pawłowicz: Silesiana wśród odnalezionych książek ze zbioru ks. Emila Szramka / 212

 

Marek Piechota: Ślady tradycji trzynastozgłoskowca w tomiku Chwila Wisławy Szymborskiej / 222

 

Jana Raclavská: O Prawdziwej Jedzonej… — jednym z najstarszych zabytków piśmiennictwa katolickiego na Śląsku Cieszyńskim / 232

 

Jan Rodak: Kalwiński epizod w dziejach wilamowskiej parafii i jej proboszcza / 238

 

Mariola Rokicka: Miejsce gazet ulotnych w historii polskiej prasy / 246

 

Anna Sitkowa: Józef Wereszczyński i Marcin Bielski. Wstęp do „większej całości” / 260

 

Jerzy Starnawski: Zapomniany bibliograf pisarzy polskich z 1628 roku Jan Innocenty Petrycy / 270

 

Beata Stuchlik-Surowiak: Poseł krotochwilny Mac Lac — spóźnione echo sowizdrzalskiej muzy czy przewrotny figiel weselnego gościa? / 274

 

Maria Wichowa: Koncept w ramie literackiej Nowych Aten ks. Benedykta Chmielowskiego (na przykładzie karty tytułowej dzieła) / 284

 

Aneks. Aforyzmy i refleksje o bibliotekach i bibliotekarzach (zebrał Joachim Glensk) / 295

Indeks osobowy (Beata Stuchlik-Surowiak) / 303

  • Tytuł: Liber amicorum Professoris Ioannis Malicki
  • Autor: red. Dariusz Rott, Piotr Wilczek, współudz. Beata Stuchlik-Surowiak
  • ISBN Ebooka: 978-8-3801-2613-8, 9788380126138
  • Data wydania ebooka: 2015-09-15
  • Identyfikator książki: e_1p1x