Szczegóły książki

Analiza pretranslatorska tekstu jako pierwszy etap tłumaczenia poetyckiego

Analiza pretranslatorska tekstu jako pierwszy etap tłumaczenia poetyckiego

Anna Bednarczyk

Tłumacz musi odpowiedzieć na pytanie, „co przetłumaczyć?” a więc określić, „jakie są jego dominanty” i „jak przetłumaczyć?” a więc „jakie są możliwości translacji?” ale przede wszystkim winien on wiedzieć, „dlaczego?” podejmuje takie, a nie inne decyzje, motywowane pytaniem o powód i cel swoich działań.

Powód – chodzi oto, co zmusza mnie-tłumacza do poszukiwania potencjalnych odpowiedników i dokonywania transformacji oraz cel, a więc to, co chcę osiągnąć, dokonując tych manipulacji. Z określeniem celu łączy się określenie własnej motywacji translatorskiej, czego efektem jest dokonywanie świadomych (uświadamianych sobie) wyborów w procesie przekładu.

Z Zakończenia

„W polskiej literaturze przekładoznawczej nie istnieje ani jedna monografia, która analizowałaby teksty literackie jako teksty wyjściowe z perspektywy obranej przez Autorkę (tym bardziej z częścią materiałową rosyjsko-polską, opracowaną na podstawie własnych tłumaczeń) [...]. Obecnie na rynku wydawniczym prace poświęcone warsztatowi tłumacza (w tym analizie pretranslacyjnej) dotyczą wyłącznie przekładu pisemnego tekstów specjalistycznych, nie zaś literatury pięknej. Publikacja Anny Bednarczyk wypełnia zatem lukę także w obszarze dydaktyki przekładu.

Z recenzji prof. dr hab. Doroty Urbanek

Wstęp  7

 

I. Postulaty teoretyczne              11

1. Kilka słów o celach przekładu i kompetencjach tłumaczy        11

2. Normatywność a kreatywność            19

3. Pretranslatorska analiza tekstu jako pierwszy etap pracy tłumacza    29

3.1. Przykład dydaktyczny    35

 

II. Ilustracje       45

1. Tłumaczenie zindywidualizowane i potencjalność przekładu                45

1.1. „Prosty kod” Osipa Mandelsztama 48

1.2. „Przestrzenie pomiędzy” Mariny Cwietajewej         59

2. Ślady, echa i przypomnienia  84

2.1. Autor jako intertekst (przypadek Odyseusza)    85

2.2. Tragedia sprzed stu lat (Aria Kat’ki )        93

 

III. Konsekwencje           107

1. Wybory i chwyty translatorskie           107

2. Mielizny i rafy podwodne       130

 

Zakończenie      145

 

Bibliografia        149

 

Indeks nazwisk                161

  • Tytuł: Analiza pretranslatorska tekstu jako pierwszy etap tłumaczenia poetyckiego
  • Autor: Anna Bednarczyk
  • ISBN Ebooka: 978-83-8142-290-1, 9788381422901
  • Data wydania ebooka: 2019-06-27
  • Identyfikator książki: e_16j6