Szczegóły książki

Dobre praktyki resocjalizacyjne w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich w Polsce

Dobre praktyki resocjalizacyjne w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich w Polsce

red. Maciej Bernasiewicz, Monika Noszczyk-Bernasiewicz

„Poprawczak” w potocznym odbiorze kojarzony jest z więzieniem dla nieletnich, z miejscem przetrzymywania groźnych nieletnich bandytów. Lektura książki całkowicie obala ten stereotyp. Poznajemy nieletnich przestępców od strony ich tragicznej historii rodzinnej, przejawianych przez nich deficytów psychicznych oraz społecznych, ale przede wszystkim lektura książki pozwala poznać wszechstronność realizowanych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich programów resocjalizacyjnych. W książce znajdujemy opis pogrupowanych tematycznie programów realizowanych przez kadrę resocjalizacyjną. Są to programy związane z: czasem wolnym (kajakarstwo, windsurfing, obozy rowerowe, itp.), opieką nad zwierzętami (animaloterapia), wykorzystaniem teatru, muzyki, plastyki, socjoterapii, promowaniem życia rodzinnego (np. opieka nad fantomem dziecka), wykorzystaniem wolontariatu (nieletni opiekują się m. in. niepełnosprawnymi dziećmi) i wiele innych. Publikacja adresowana jest zarówno do praktyków (gotowe scenariusze zajęć, „kopalnia” pomysłów), jak i teoretyków-naukowców (psychologów i pedagogów resocjalizacyjnych oraz studentów tych kierunków).

 

Praca powstała pod patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości.

Spis treści

 

Od Redaktorów tomu (Maciej Bernasiewicz, Monika Noszczyk-Bernasiewicz) | 11

 

Rozdział 1. Formy aktywnego spędzania czasu wolnego (od rekreacji po praktyczne zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych)

 

Bezpieczne kajakarstwo | 19

Jacek Maćkowski, Tomasz Bodnar (ZP w Kcyni)

 

Biwak o charakterze socjoterapeutycznym i rekreacyjno-turystycznym | 30

Dariusz Kołnierzak (SdNiZP w Warszawie-Falenicy)

 

Koło turystyczne | 35

Gracjan Kozakiewicz, Arkadiusz Nawojowski (ZPiSdN w Świdnicy)

 

Program krajoznawczy „Cudze chwalicie… – odkrywamy Mazowsze” | 40

Elżbieta Wąsowska (ZPiSdN w Mrozach)

 

Koła zainteresowań | 45

Mieczysław Luchowski, Andrzej Schmidt, Jacek Duda, Wojciech Kaszuba, Arkadiusz Siuchniński (ZP w Szubinie)

 

Program wychowawczy obozu rekreacyjno-sportowego | 50

Tomasz Kobierski, Piotr Błanek (ZP w Tarnowie)

 

„Poznaj swój kraj, poznaj najbliższą okolicę” | 54

Krzysztof Kubiak (ZP w Trzemesznie)

 

Imprezy sportowe | 59

Adam Janas, Jerzy Cibor, Piotr Kocyła (ZP w Jerzmanicach-Zdroju)

 

Sporty siłowe | 68

Przemysław Budziszewski, Andrzej Jara (ZP w Trzemesznie)

 

Koło sportowe | 72

Grzegorz Paczkowski, Robert Siwa (ZP w Trzemesznie)

 

Sekcja piłki nożnej | 79

Paweł Rogalski (ZP w Witkowie)

 

Sporty ekstremalne i turystyka | 86

Andrzej Janka (ZP w Witkowie)

 

Rozdział 2. Animaloterapia

 

Program terapii zajęciowej z elementami dogoterapii | 93

Grzegorz Dzwonkowski (ZP w Sadowicach)

 

Terapia i wychowanie z udziałem koników polskich | 96

Sławomir Walczuk (ZPiSdN w Laskowcu)

 

Program edukacyjno-terapeutyczny „Animals” | 101

Paulina Trzaska, Magdalena Szułakiewicz, Tomasz Nieroda, Barbara Kujawska, Renata Franczak-Zielińska (ZP w Tarnowie)

 

Terapia z udziałem małych zwierząt | 105

Bogusława Łukasiewicz, Marek Łukasiewicz (SdN w Gackach)

 

Rozdział 3. Arteterapia i socjoterapia

 

„Terapia przez sztukę” (plastykoterapia) | 113

Bożena Lewszuk (ZPiSdN w Laskowcu)

 

Teatrzyk kukiełkowy „Karton Teatr” i „Wiosenne Spotkania Teatralne” | 118

Grażyna Frankowicz, Wojciech Frankowicz (ZPiSdN w Świdnicy)

 

Film resocjalizujący | 121

Bogusława Łukasiewicz (SdN w Gackach)

 

„Dźwięki nowego życia” – terapia dźwiękiem | 126

Bogusława Łukasiewicz, Marek Łukasiewicz (SdN w Gackach)

 

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Ścieżki mojego świata” | 130

Jan Spaulenok (ZPiSdN w Laskowcu)

 

„Rapmania” – konkurs muzyczny | 140

Anna Gołębiewska, Aneta Matyja (ZPiSdN w Laskowcu)

 

Program terapii zajęciowej | 146

Jolanta Sobocińska (ZPiSdN w Mrozach)

 

Biblioterapia w mikrosystemie wychowawczym schroniska dla nieletnich | 152

Edyta Masternak (SdN w Dominowie)

 

Zajęcia wspierające rozwój artystyczny uczniów | 159

Kamila Kudelska (SdN w Dominowie)

 

Zajęcia z fotografii i filmu | 164

Łukasz Staszewski (ZP w Trzemesznie)

 

Program wychowawczy „Rozwijam się” | 172

Grażyna Frankowicz (ZPiSdN w Świdnicy)

 

Program „Jestem ważny. To moje życie” | 176

Wanda Piersa, Aneta Matyja (ZPiSdN w Laskowcu)

 

Oddziaływania socjoterapeutyczne | 186

Magdalena Bloch-Kaczka, Katarzyna Lewandowska, Tomasz Wach , Agnieszka Włodarczyk-Dziadosz (SdN w Dominowie)

 

Rozdział 4. Promowanie udanego życia rodzinnego

 

„Kochać odpowiedzialnie” | 199

Anna Gołębiewska, Aneta Matyja (ZPiSdN w Laskowcu)

 

Program edukacyjno-terapeutyczny „I ja zostanę Tatą” | 210

Grzegorz Dzwonkowski (ZP w Sadowicach)

 

„Rodzina w życiu człowieka” | 215

Renata Wiśniewska (SdNiZP w Warszawie-Falenicy)

 

,,Będę kochanym i kochającym tatą” | 222

Maria Ciosek (ZPiSdN w Głogowie)

 

„Rodzinne spotkanie z rodzicami” | 227

Ewelina Lubartowicz, Irena Mysakowska (ZP w Barczewie)

 

Rozdział 5. Resocjalizacja poprzez wolontariat

 

Program „Pomocna dłoń” | 233

Aneta Matyja, Wanda Piersa (ZPiSdN w Laskowcu)

 

Program „Jesteśmy sobie potrzebni” | 240

Grzegorz Dzwonkowski (ZP w Sadowicach)

 

Działalność w środowisku otwartym – od survivalu przez działalność na rzecz dzieci po prace konserwatorskie na zamku | 244

Andrzej Tomczyk, Szymon Bolik (ZPiSdN w Raciborzu)

 

„Budujemy falenicką studnię w Sudanie Południowym” | 251

Emilia Lenarczyk (SdNiZP w Warszawie-Falenicy)

 

Program „Twórczy wolontariat” | 254

Alina Kowalska (ZPiSdN w Głogowie)

 

Wczoraj współpraca, dziś wolontariat | 258

Jacek Parański, Mateusz Wójcicki (ZP w Jerzmanicach-Zdroju)

 

Program prac na rzecz środowiska „Poprawni” | 263

Katarzyna Kula (ZP w Ostrowcu Świętokrzyskim)

 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP „Zryw” | 268

Katarzyna Kula (ZP w Ostrowcu Świętokrzyskim)

 

Program „Wolontariat” | 271

Grzegorz Dzwonkowski (ZP w Sadowicach)

 

Zlot Drużyn Harcerskich „Nieprzetartego Szlaku” w Funce | 275

Roman Kociałkowski, Mariusz Rzadkiewicz (ZP w Szubinie)

 

Program profilaktyczno-resocjalizacyjny „Jestem potrzebny” | 278

Wojciech Frankowicz, Grażyna Frankowicz (ZPiSdN w Świdnicy)

 

Rozdział 6. Profilaktyka uzależnień

 

Program profilaktyczno-terapeutyczny „Szansa” | 285

Katarzyna Kula (ZP w Ostrowcu Świętokrzyskim)

 

„Zintegrowany Program Profilaktyczny” | 289

Aneta Grzegorczyk, Marzena Słaboń (ZPiSdN w Zawierciu)

 

Rozdział 7. Bezpieczeństwo wychowanków oraz kadry resocjalizacyjnej

 

Program grupy wstępnej (adaptacyjnej) | 295

Maciej Rutkowski (ZP w Białymstoku)

 

Program zajęć socjokorekcyjnych realizowany z nieletnimi umieszczonymi w izbie przejściowej | 303

Magdalena Bloch-Kaczka, Katarzyna Lewandowska, Tomasz Wach , Agnieszka Włodarczyk-Dziadosz (SdN w Dominowie)

 

„Program przeciwdziałania ucieczkom” | 312

Maria Polakiewicz, Henryk Florczak (ZP w Jerzmanicach-Zdroju)

 

„Program wychowawca stażysta” | 321

Jacek Tyc, Henryk Florczak, Jacek Parański (ZP w Jerzmanicach-Zdroju)

 

Rozdział 8. Usamodzielnianie wychowanków opuszczających placówkę i opieka następcza

 

Program „Od wykluczenia do usamodzielnienia” | 331

Grzegorz Dzwonkowski (ZP w Sadowicach)

 

Program „Nie boję się wolności” | 337

Aneta Matyja, Anna Gołębiewska, Cezary Łomiak (ZPiSdN w Laskowcu)

 

Program „Od pozorów ku realności” | 350

Maciej Rutkowski (ZP w Białymstoku)

 

Przygotowanie wychowanków do kontaktów z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej | 357

Arkadiusz Świątek Brzeziński, Piotr Jachimowski (SdN w Chojnicach)

 

Mikrosystem wychowania resocjalizującego grupy o charakterze półotwartym | 360

Jacek Tyc (ZP w Jerzmanicach-Zdroju)

 

Grupa hostelowa | 372

Arkadiusz Nawojowski, Gracjan Kozakiewicz, Arkadiusz Twaróg (ZPiSdN w Świdnicy)

 

Program „Chcę być samodzielny” | 378

Tomasz Kobierski, Łukasz Bielko, Piotr Błanek, Mateusz Suruło, Piotr Dębowski, Mariusz Kulig, Barbara Kujawska, Natalia Katra (ZP w Tarnowie)

 

„Być żołnierzem” | 386

Łukasz Staszewski (ZP w Trzemesznie)

 

Rozdział 9. Kontrowersje wokół resocjalizacji w środowisku zamkniętym

 

Czy zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich są w Polsce potrzebne? | 395

Monika Noszczyk-Bernasiewicz, Maciej Bernasiewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

Bibliografia | 409

 

Summary | 413

Zusammenfassung | 414

  • Tytuł: Dobre praktyki resocjalizacyjne w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich w Polsce
  • Autor: red. Maciej Bernasiewicz, Monika Noszczyk-Bernasiewicz
  • ISBN Ebooka: 978-83-226-3462-2, 9788322634622
  • Data wydania ebooka: 2019-04-02
  • Identyfikator książki: e_12kw