Szczegóły książki

Paliwa do silników o zapłonie iskrowym, wyd. 1 / 2005

Paliwa do silników o zapłonie iskrowym, wyd. 1 / 2005

Kazimierz Baczewski, Tadeusz Kałdoński

Opis współczesnych paliw przeznaczonych do silników o zapłonie iskrowym (benzynowych), ich własności, parametrów i wymagań, a także zasad ich przechowywania i dystrybucji. Omówiono też paliwa alternatywne, np. metanol, które mogą być stosowane samodzielnie lub jako domieszki do benzyn, a także możliwości stosowania w silnikach o zapłonie iskrowym paliw gazowych. Odbiorcy książki: pracownicy sektora przechowywania, dystrybucji i handlu paliwami oraz kontroli ich jakości, pracownicy zaplecza techniczno-obsługowego motoryzacji, a także studenci specjalizujący się w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz wszyscy zainteresowani problematyką użytkowania silników o zapłonie iskrowym. 

 

  Wykaz skrótów i oznaczeń 7
  Wprowadzenie 9
  1. Zasilanie paliwem silników o zapłonie iskrowym 11
    1.1. Zasilanie gaźnikowe 12
    1.2. Zasilanie wtryskowe 15
      1.2.1. Układy wtrysku pośredniego 18
      1.2.2. Układy bezpośredniego wtrysku paliwa GDI 23
      1.2.3. Obwód zasilania paliwem 28
  2. Spalanie paliwa w silnikach o zapłonie iskrowym 35
    2.1. Podstawy procesów spalania w silniku ZI 36
    2.2. Spalanie w silniku ZI 40
    2.3. Spalanie stukowe 43
  3. Wymagania dotyczące paliw do silników o zapłonie iskrowym 49
    3.1. Wymagania dotyczące benzyn silnikowych 49
      3.1.1. Lotność benzyn 53
      3.1.2. Właściwości przeciwstukowe benzyn 61
      3.1.3. Metody kształtowania odporności benzyn na spalanie stukowe 64
      3.1.4. Wymagania związane z oddziaływaniem na środowisko naturalne 67
      3.1.5. Inne wymagania dotyczące benzyn silnikowych 83
  4. Podstawowe parametry benzyn silnikowych i tendencje ich rozwoju 97
    4.1. Podstawowe parametry normatywne benzyn silnikowych 97
    4.2. Wymagania normatywne dla benzyn silnikowych 102
    4.3. Tendencje rozwojowe benzyn silnikowych 107
  5. Zasady przechowywania, dystrybucji i użytkowania benzyn silnikowych 114
    5.1. Bezpieczeństwo użytkowania benzyn silnikowych 117
    5.2. Zmiana jakości benzyn silnikowych w czasie przechowywania, transportowania i dystrybucji 118
    5.3. Zasady kontroli jakości benzyn silnikowych 123
    5.4. Zasady użytkowania benzyn silnikowych 127
    5.5. Problemy ograniczania przedostawania się benzyn silnikowych do środowiska naturalnego 130
      5.5.1. Czynniki determinujące przedostawanie się par benzyn do atmosfery 130
      5.5.2. Przedsięwzięcia ograniczające emisję par benzyn silnikowych do atmosfery przy ich magazynowaniu, transportowaniu, dystrybucji i użytkowaniu w pojazdach 135
      5.5.3. Przedsięwzięcia ograniczające przedostawanie się do środowiska naturalnego BS w stanie ciekłym 145
  6. Paliwa niekonwencjonalne do zasilania silników o zapłonie iskrowym 146
    6.1. Organiczne związki tlenowe jako paliwa do silników ZI 147
      6.1.1. Metanol jako paliwo do silników ZI 149
      6.1.2. Etanol jako paliwo do silników ZI 154
      6.1.3. Etery jako domieszka paliw do silników ZI 160
      6.1.4. Problemy stosowania związków tlenowych 164
    6.2. Paliwa gazowe do zasilania silników ZI 168
      6.2.1. Układy zasilania paliwami gazowymi LPG 170
      6.2.2. Układy zasilania paliwami gazowymi CNG i LNG 174
      6.2.3. Zasilanie silników ZI mieszaniną propan-butan (LPG) 177
      6.2.4. Zasilanie silników ZI gazem ziemnym (CNG i LNG) 182
      6.2.5. Zasilanie silników ZI wodorem 188
    6.3. Ogniwa paliwowe i ich zasilanie 192
      6.3.1. Zasilanie paliwami ogniw paliwowych 196
  7. Techniczne i ekonomiczne aspekty stosowania benzyn i paliw niekonwencjonalnych 206
    7.1. Uwarunkowania techniczne, prawne i finansowe w zakresie praktycznego stosowania paliw do silników ZI 207
    7.2. Problemy zastosowania biopaliw 211
      7.2.1. Problemy techniczne stosowania biopaliw 211
      7.2.2. Uwarunkowania prawne stosowania biopaliw 214
      7.2.3. Uwarunkowania ekonomiczne 215
      7.2.4. Praktyczne zastosowanie biopaliw na świecie 219
    7.3. Uwarunkowania w zakresie praktycznego zastosowania paliw gazowych 222
    7.4. Kierunki rozwoju paliw do silników ZI 229
  Literatura 238

  • Tytuł: Paliwa do silników o zapłonie iskrowym, wyd. 1 / 2005
  • Autor: Kazimierz Baczewski, Tadeusz Kałdoński
  • ISBN Ebooka: 978-8-3206-1858-7, 9788320618587
  • Data wydania ebooka: 2014-06-09
  • Identyfikator książki: e_000v