Uniwersytet Rzeszowski dołącza do Partnerów NASBI .

14.05.2018 |partnerzy nasbi

Uniwersytet Rzeszowski dołącza do Partnerów NASBI

Do grona Partnerów NASBI dołączył Uniwersytet Rzeszowski.

Uniwersytet Rzeszowski – największa uczelnia na Podkarpaciu – rozpoczął swoją działalność 1 września 2001 r. na mocy ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2001 r.

Uczelnia jest jednym z młodszych polskich uniwersytetów, ale kontynuuje długoletnie tradycje akademickie. Została utworzona z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, której początek działalności datuje się na rok 1963, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Filia w Rzeszowie powołana w 1969 roku) oraz Wydziału Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (istniejącego od 1973 roku).

Odpowiedzią Uczelni na wyzwania rzeczywistości w wymiarze naukowym i edukacyjnym jest szeroko rozumiana koncepcja „uniwersytetu otwartego”, „edukacji przez całe życie”. W tym kontekście UR jest nie tylko realizatorem kształcenia na poziomie wyższym, ale instytucją dla każdego, która poprzez bogatą ofertę wykładów, kursów, szkoleń (realizowanych z użyciem metod kształcenia tradycyjnego bądź na odległość) uwzględnia także kwalifikacje, zainteresowania, potrzeby i indywidualne możliwości studentów, osób pracujących bądź seniorów. 
(za www.ur.edu.pl)

Cieszymy sie, że dążąc do tej idei postawiono na nowoczesną edukację z NASBI. 

Witamy! :)

Tagi:
Udostępnij:

chcesz poznać więcej szczegółów ?