Szczegóły wideokursu

Access 2007. Kurs video. Poziom pierwszy. Tworzenie i obsługa prostych baz danych

Access 2007. Kurs video. Poziom pierwszy. Tworzenie i obsługa prostych baz danych

Jolanta Pokorska

Obierz kurs na... MS Access

Każdego dnia operujemy na olbrzymiej ilości danych. Ich nagromadzenie nierzadko utrudnia zrozumienie i wykorzystanie informacji, które z nich płyną. Przestaje wystarczać stworzona w edytorze tekstowym lista zasobów. Koniecznością staje się odpowiednie zbieranie i przetwarzanie posiadanych informacji. W tym celu warto skorzystać z programu Microsoft Access, który zapewni łatwiejszą obsługę, bezpieczeństwo danych i zoptymalizuje stworzone bazy danych. Program jest prosty i intuicyjny, świetny także dla osób nieposiadających zaawansowanej wiedzy informatycznej. A ze szkoleniem Access 2007. Kurs video. Poziom pierwszy. Tworzenie i obsługa prostych baz danych jego obsługę zrozumieją po prostu wszyscy!

Access jest częścią pakietu Microsoft Office, który wiedzie prym na rynku aplikacji biurowych i bez którego wiele firm, a także niejeden użytkownik indywidualny nie wyobraża sobie codziennej pracy. Dodatkowo MS Access jest wyjątkowo przyjazny dla użytkownika.

Szkolenie Access 2007. Kurs video. Poziom pierwszy. Tworzenie i obsługa prostych baz danych stanowi zwięzłe i jasne wprowadzenie do tworzenia i obsługiwania baz danych. Jeśli myślisz o zdobyciu nowych umiejętności lub chcesz usprawnić pracę w firmie, koniecznie skorzystaj z tych sześćdziesięciu jeden lekcji i opanuj swoje dane.

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

 • Spersonalizujesz swojego Accessa.
 • Stworzysz pierwsze tabele i określisz relacje między nimi.
 • Zastosujesz zasady integralności danych.
 • Skorzystasz z różnych typów danych.
 • Napiszesz własne kwerendy i zastosujesz w nich odpowiednie wyrażenia.
 • Dostroisz formularze na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym.
 • Obsłużysz zdarzenia i makropolecenia.

A na koniec...

 • Podsumujesz dane i przedstawisz je w postaci graficznej za pomocą swoich pierwszych raportów.


Ze szkoleniem Access 2007. Kurs video. Poziom pierwszy. Tworzenie i obsługa prostych baz danych zdobędziesz umiejętność tworzenia prostych baz danych w programie Access. Materiał z kolejnych lekcji będzie Ci niezwykle pomocny podczas zarządzania Twoimi informacjami. Będziesz zapisywać dane z wykorzystaniem formularzy, kierować zapytania do bazy, a także tworzyć podsumowania i przeprowadzać analizę danych za pomocą raportów. Dzięki temu, że Access tworzy relacyjne bazy danych, Twoja baza zajmie znacznie mniej miejsca niż podobna, wykonana w innym programie.

Nie musisz znać SQL

Program MS Access jest systemem zarządzania relacyjnymi bazami danych (SZBD) zawartym w popularnym pakiecie Microsoft Office. Pozwala na tworzenie baz danych działających w systemie Windows. Ta aplikacja umożliwi Ci projektowanie baz danych i zarządzanie nimi bez potrzeby dogłębnego poznawania języka SQL.
Zaprojektowana i wykonana wraz z naszym szkoleniem baza danych pozwoli na efektywną pracę nawet osobom, które nie są zaawansowanymi użytkownikami komputerów. Ułatwi wprowadzanie danych i korzystanie z nich. Da możliwość tworzenia dokumentacji, będzie także niezastąpiona w przeprowadzaniu analiz posiadanych informacji.

Halo! Tu baza!

Nasz ekspert wyjaśni Ci zasady poprawnego budowania prostych baz danych i przedstawi narzędzia do tworzenia systemu ich obsługi. W szkoleniu Access 2007. Kurs video. Poziom pierwszy. Tworzenie i obsługa prostych baz danych znajdziesz wiele praktycznych wskazówek dotyczących obsługi i samodzielnego projektowania baz danych. Niestraszne Ci już będą procedury tworzenia tabel, kwerend, formularzy oraz raportów ułatwiających zarządzanie informacjami zgromadzonymi w bazie. Dzięki temu usprawnisz pracę swoją oraz Twojej firmy.

Tylko dla wtajemniczonych

Przygotowaliśmy informacje, które pozwolą Ci zrozumieć specjalistyczną terminologię, posługiwać się nią - i będą dostępne od ręki. Nie musisz już wertować opasłych tomów ani przeszukiwać internetowej otchłani. Zajmij się projektowaniem swoich baz danych.
Dzięki naszemu profesjonalnemu szkoleniu dowiesz się, czym różnią się od siebie klucze: podstawowy, sztuczny i obcy, do czego służą formularze, kwerendy i raporty. Bez problemu zdefiniujesz relacje, czyli logiczne połączenia między tabelami baz danych, a także przeszukasz, posortujesz i wyświetlisz dane, pobierzesz informacje z tabel, przetworzysz je i dokonasz obliczeń. Będziesz też potrafił wykorzystać makropolecenia i obsługę zdarzeń w celu uproszczenia i zautomatyzowania obsługi baz danych, a wszystko to z zachowaniem reguły integralności zapewniającej poprawność i spójność danych w bazie.

Poznaj naszego eksperta

Jolanta Pokorska - informatyk, absolwentka informatyki i automatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Pracuje jako nauczyciel przedmiotów zawodowych przygotowujących do zawodu technik informatyk. Jest również doświadczonym egzaminatorem współpracującym z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Ma doświadczenie w tworzeniu oprogramowania sterującego systemami dozowania oraz w dziedzinie baz danych. Napisała kilka książek, w tym podręczniki dla zawodu technik informatyk: Oprogramowanie biurowe, Kwalifikacja E.14. Część 1. Tworzenie stron internetowych, Kwalifikacja E.14. Część 2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami oraz Kwalifikacja E.14. Część 3. Tworzenie aplikacji internetowych.

 • 1. Wprowadzenie
  • 1.1. Wprowadzenie do kursu00:02:30
  • 1.2. Pliki bazy danych00:01:25
  • 1.3. Struktura bazy danych "Księgarnia wysyłkowa"00:03:00
  • 1.4. Wprowadzenie do programu Access00:01:19
 • 2. Tabele
  • 2.1. Projektowanie tabel - klucz podstawowy00:04:21
  • 2.2. Projektowanie tabel - typy pól tabeli00:04:48
  • 2.3. Projektowanie tabel - typy pól00:02:01
  • 2.4. Tworzenie połączeń między tabelami (relacji)00:04:58
  • 2.5. Okno nawigacyjne programu Access00:01:00
  • 2.6. Zasady wprowadzania danych do tabel00:04:43
  • 2.7. Pobieranie danych z powiązanych tabel00:03:51
 • 3. Integralność danych w bazie danych
  • 3.1. Reguły integralności danych00:05:01
 • 4. Właściwości pól tabeli
  • 4.1. Właściwości pól tabeli00:05:58
  • 4.2. Kontrolowanie poprawności wprowadzanych danych - wartość domyślna00:04:43
  • 4.3. Właściwość Maska wprowadzania00:04:58
  • 4.4. Symbole maski wprowadzania00:03:30
  • 4.5. Kreator maski wprowadzania00:04:15
  • 4.6. Reguły sprawdzania poprawności pola - część I00:04:48
  • 4.7. Reguły sprawdzania poprawności pola - część II00:04:47
  • 4.8. Reguły sprawdzania poprawności rekordu00:05:14
 • 5. Kwerendy
  • 5.1. Tworzenie kwerendy z użyciem kreatora00:04:01
  • 5.2. Tworzenie kwerend w widoku Projekt kwerendy00:04:49
  • 5.3. Wyrażenia w kwerendach - część I00:05:48
  • 5.4. Wyrażenia w kwerendach - część II00:03:58
  • 5.5. Kwerendy z parametrem00:04:26
  • 5.6. Pola obliczeniowe w kwerendzie00:04:04
  • 5.7. Łączenie pól tabeli w kwerendzie00:04:46
  • 5.8. Kwerendy podsumowujące00:04:23
  • 5.9. Kwerendy podsumowujące z kryteriami wyboru rekordów00:05:21
 • 6. Formularze
  • 6.1. Tworzenie formularza z użyciem kreatora00:05:26
  • 6.2. Okno widoku Projekt formularza00:03:57
  • 6.3. Tworzenie formularza w widoku Projekt formularza00:04:33
  • 6.4. Tworzenie formularzy dla kwerend00:03:46
  • 6.5. Formatowanie pól w formularzu00:05:47
  • 6.6. Ograniczenie formularza do przeglądania danych00:05:11
  • 6.7. Formularz do wprowadzania danych00:06:11
  • 6.8. Grafika w formularzu00:05:32
 • 7. Przyciski poleceń w formularzu
  • 7.1. Kreator przycisków poleceń w formularzu00:05:32
  • 7.2. Obsługa zdarzeń przycisków za pomocą makropoleceń00:04:56
  • 7.3. Kolejność klawisza Tab w formularzu00:05:27
  • 7.4. Przyciski formularza do dodawania i usuwania rekordów00:03:05
  • 7.5. Sterowanie działaniem formularza przez ustawianie jego właściwości00:03:31
 • 8. Podformularze
  • 8.1. Kreator formularza z podformularzem00:03:00
  • 8.2. Tworzenie formularza z podformularzem00:02:32
  • 8.3. Formatowanie formularza z podformularzem00:04:54
 • 9. Zarządzanie bazą danych
  • 9.1. Widok obiektów bazy danych: dokumenty kartotekowe lub nakładające się okienka00:03:30
  • 9.2. Formularz sterujący obsługą bazy danych00:04:51
  • 9.3. Uruchamianie i zamykanie bazy danych - makropolecenie autoexec00:05:02
 • 10. Formularze ciągłe
  • 10.1. Tworzenie formularzy ciągłych00:05:30
  • 10.2. Formatowanie formularzy ciągłych00:05:46
 • 11. Pola kombi i pola listy
  • 11.1. Tworzenie pól kombi i pól listy w formularzu00:05:54
  • 11.2. Tworzenie pól listy na podstawie listy wartości00:04:04
  • 11.3. Tworzenie pól kombi - pobieranie wartości z tabeli00:03:09
  • 11.4. Wykorzystanie pola kombi do wyszukiwania informacji00:02:37
  • 11.5. Tworzenie pól kombi i pól listy dla tabeli00:05:15
  • 11.6. Pola kombi tworzone automatycznie w formularzu00:02:05
 • 12. Raporty
  • 12.1. Raporty - przygotowanie danych do raportu00:04:14
  • 12.2. Kreator tworzenia raportu00:05:10
  • 12.3. Formatowanie raportu00:04:00
  • 12.4. Raport - grupowanie danych00:02:52
  • 12.5. Raport - grupowanie danych według kilku parametrów00:06:57
 • Tytuł: Access 2007. Kurs video. Poziom pierwszy. Tworzenie i obsługa prostych baz danych
 • Autor: Jolanta Pokorska
 • Ilość rozdziałów: 12
 • Ilość lekcji: 61
 • Czas trwania: 04:23:02
 • ISBN: 978-83-283-1043-8, 9788328310438
 • Identyfikator książki: accesp