Szczegóły książki

JavaFX 9. Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika

JavaFX 9. Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika

Urszula Piechota, Jacek Piechota

Twórz doskonałe GUI z wykorzystaniem JavaFX!

Przykłady zgodne z Java 10!

 • Naucz się wykorzystywać w praktyce platformę JavaFX
 • Dowiedz się, jak osiągać konkretne efekty
 • Poznaj rozwiązania najczęstszych problemów

JavaFX to platforma umożliwiająca proste tworzenie atrakcyjnych interfejsów użytkownika dla aplikacji budowanych w języku Java. Wsparcie wzorca projektowego MVC, obsługa XML-a oraz formatowanie kontrolek za pomocą arkuszy stylów CSS - to tylko wybrane cechy, które sprawiają, że zastosowanie tego rozwiązania upraszcza architekturę aplikacji, przyspiesza ich tworzenie, ułatwia konserwację, umożliwia wydajną pracę nad projektami i pozwala osiągać ciekawe efekty w stosunkowo krótkim czasie.

Jeśli zaczynasz swoją przygodę z Javą i chcesz szybko poznać platformę JavaFX 9, sięgnij po tę książkę! Bezboleśnie wprowadzi Cię ona w świat tworzenia aplikacji wykorzystujących rozwiązania JavaFX, nauczy praktycznego zastosowania najważniejszych funkcji oraz zaprezentuje informacje, pozwalające rozpocząć własne eksperymenty. Dzięki pracy z kodem szybko opanujesz niezbędne umiejętności, a przykłady z życia wzięte pozwolą krok po kroku zbudować bezcenne doświadczenie.

 • Właściwości, wiązanie danych i korzystanie z kolekcji
 • Obsługa zdarzeń, gestów i dotyku
 • Zastosowanie kształtów 2D
 • Kształty 3D, kamery i światła
 • Przekształcenia, efekty i animacje
 • Korzystanie z różnych elementów GUI
 • Wykresy, obrazy i rysowanie, audio i wideo
 • Przeglądanie stron WWW i ułatwienia dostępu
 • Wielowątkowość i modularyzacja

Przekonaj się, jakie efekty można osiągnąć dzięki JavaFX!

Wstęp (25)

Rozdział 1. Wiadomości wstępne (27)

 • JavaFX (27)
 • Cechy JavaFX (27)
 • Szkielet aplikacji (29)
 • Metody init() i stop() (30)
 • Metoda start() (30)
 • Cykl życiowy aplikacji (31)
 • Kończenie pracy aplikacji (33)
 • Wyrażenia lambda (34)
 • Parametry uruchomieniowe (34)
 • Wykorzystanie parametrów (36)

Rozdział 2. Właściwości i wiązanie danych (39)

 • Klasyczne ziarenka JavaBean (39)
 • Śledzenie zmian właściwości (40)
  • Właściwości indeksowane (41)
  • Interfejs Observer i klasa Observable oraz inne sposoby śledzenia zmian (42)
  • Flow API (42)
 • Właściwości JavaFX (42)
  • Właściwości R/W (42)
  • Właściwości R (44)
  • Śledzenie zmian właściwości JavaFX (45)
 • Śledzenie ważności zmiennej (46)
 • Wiązanie zmiennych (47)
  • Wiązanie jednostronne (47)
  • Wiązanie dwustronne (48)
  • Wiązanie wysokopoziomowe (50)
  • Wiązanie niskopoziomowe (51)
 • Zapobieganie wyciekom pamięci (52)
 • Adaptacja JavaBean do JavaFX Bean (53)
  • Tworzenie adaptera (53)

Rozdział 3. Kolekcje (55)

 • ObservableList (55)
  • Tworzenie arraylisty (56)
  • Obserwacja zmian w arrayliście (56)
  • Obserwacja zmian właściwości w arrayliście (57)
  • Inne sposoby tworzenia arraylisty (58)
  • Tworzenie innych list (58)
  • Inne sposoby tworzenia list (59)
  • Czynności wykonywane na listach (59)
 • ObservableSet (59)
  • Tworzenie zbioru (59)
  • Tworzenie innych zbiorów (59)
  • Obserwacja zmian w zbiorze (60)
 • ObservableMap (61)
  • Tworzenie hashmapy (61)
  • Tworzenie innych map (61)
  • Obserwacja zmian w hashmapie (61)
 • ObservableArray (62)
  • Tworzenie tablic (62)
  • Obserwowanie tablic (63)
  • Praca z tablicami (63)
 • Kolekcje jako właściwości (64)
  • SimpleListProperty (64)
  • SimpleSetProperty i SimpleMapProperty (66)
 • Wiązanie właściwości kolekcji (66)
 • Wiązanie referencji do kolekcji (67)
 • Wiązanie zawartości kolekcji (67)
 • Wiązanie do elementu kolekcji (68)
 • Filtrowanie kolekcji (69)
 • Sortowanie kolekcji (70)

Rozdział 4. Okno na scenę (71)

 • Window (71)
  • Pokazywanie i ukrywanie okna (71)
  • Wymiary okna (72)
  • Położenie okna (72)
  • Informacje o wyświetlaczu (73)
  • Właściwość opacity (74)
  • Właściwość focused (75)
  • Właściwość scene (75)
  • Właściwość showing (75)
  • Właściwości okna (76)
  • Dane użytkownika (76)
 • Stage (76)
  • Wielkość okna (77)
  • Styl okna (78)
  • Właściciel okna (79)
  • Modalność (80)
  • Tytuł okna (82)
  • Ikona okna (82)
  • Zamknięcie okna (83)
  • Metody toTop() i toBack() (83)
  • Zmiana rozmiarów okna (83)
  • Użycie "dekoracji" okna (84)
  • Mocowanie okna (85)
  • Tryb pełnoekranowy (85)
  • showAndWait() (87)
 • Uwagi (88)

Rozdział 5. Obsługa zdarzeń (89)

 • Drzewo (89)
 • Drzewo elementów (90)
 • Zdarzenie (Event) (91)
 • Typ zdarzenia (EventType) (92)
 • Cel zdarzenia (EventTarget) i uchwyt zdarzenia (EventHandler) (92)
 • Obieg zdarzeń (93)
  • Faza przechwytywania (93)
  • Faza bąbelkowania (94)
 • Filtry zdarzeń i uchwyty zdarzeń (94)
 • Konsumpcja zdarzeń (95)
 • Usuwanie filtrów i uchwytów (96)
 • Metody skrótowe (96)
 • Dyspozytor zdarzenia EventDispatcher (97)
 • Łańcuch dyspozytorów EventDispatchChain (97)
 • Zdarzenia okien WindowEvent (97)
  • Typy zdarzeń (97)
  • Dodawanie uchwytów i filtrów zdarzeń (98)
  • Usuwanie uchwytów i filtrów zdarzeń (99)
  • Zestawienie właściwości uchwytów (99)
  • Metody skrótowe (100)
  • Metoda fireEvent(Event) (100)
 • Zdarzenia wejścia InputEvent (100)
  • Zdarzenia myszy MouseEvent (101)
  • Klasa MouseDragEvent (107)
  • Zdarzenia klawiatury KeyEvent (110)
 • Inne zdarzenia (112)

Rozdział 6. Wchodzimy na scenę (113)

 • Scena (Scene) (113)
 • Scenograf (113)
 • Elementy 2D i 3D (114)
 • Kursor (114)
  • Typy kursora (114)
  • Ustawianie kursora dla sceny (115)
  • Ustawianie kursora dla węzła (115)
  • Własny kursor (116)
 • Trochę więcej o scenie (116)
  • Kombinacje klawiszy (116)
  • Dane użytkownika (117)
  • Migawka ze sceny (118)
  • Arkusze CSS (120)

Rozdział 7. Rozplątywanie węzłów (121)

 • Klasa Node - schemat dziedziczenia (121)
 • Podział węzłów (122)
 • Identyfikacja węzłów (122)
 • Widzialność (122)
 • System współrzędnych (123)
  • Przeliczanie współrzędnych (123)
 • Granice węzła (126)
 • Otoczka (126)
  • Właściwość layoutBounds (126)
  • Właściwość boundsInLocal (127)
  • Właściwość boundsInParent (127)
 • Rozszerzalność (128)
 • Ustawianie wymiarów (128)
 • Opieka rodzicielska (129)
 • Przecięcia węzłów (129)
 • Przycinanie (130)
 • Buforowanie (131)
 • Zmiana położenia w scenografie (132)
 • Aktywny, nieaktywny (133)
 • Cykl fokusu (133)
 • Pole powierzchni (134)
 • Tworzenie migawek (134)
  • Metoda snapshot(SnapshotParameters, WritableImage) (135)
  • Metoda snapshot(Callback, SnapshotParameters, WritableImage) (135)

Rozdział 8. Kształty 2D (137)

 • Schemat dziedziczenia (137)
 • Wybrane właściwości i metody klasy Shape (137)
  • fill (137)
  • smooth (138)
  • strokeDashOffset (138)
  • strokeLineCap (139)
  • strokeLineJoin (139)
  • strokeMiterLimit (140)
  • stroke (140)
  • strokeType (141)
  • strokeWidth (141)
  • Metoda substract(Shape, Shape) (142)
  • Metoda union(Shape, Shape) (142)
 • Linia (Line) (143)
 • Linia przerywana (143)
 • Linia łamana (Polyline) (144)
 • Czcionki (145)
  • Terminologia czcionek (145)
  • Dostępne czcionki (145)
  • Czcionka domyślna (146)
  • Tworzenie czcionki (146)
 • Tekst (Text) (147)
  • baselineOffset (147)
  • boundsType (148)
  • font (148)
  • fontSmoothingType (149)
  • lineSpacing (149)
  • strikethrough (149)
  • textAlignment (149)
  • textOrigin (150)
  • text (150)
  • underline (151)
  • wrappingWidth (151)
  • x, y (151)
  • Przykład (151)
 • Prostokąt (Rectangle) (152)
  • Kontur prostokąta (153)
 • Koło (Circle) (154)
 • Elipsa (Ellipse) (155)
 • Łuk, wycinek koła (Arc) (155)
 • Wielokąt (wielobok) (Polygon) (158)
 • Krzywe Béziera (159)
  • Kwadratowa krzywa Béziera (QuadCurve) (159)
  • Sześcienna krzywa Béziera (CubicCurve) (160)
 • Ścieżka (Path) (161)
  • Klasa PathElement (161)
  • Klasa ArcTo (162)
  • Przykład 1. (163)
  • Przykład 2. (163)
  • Klasa FillRule (164)
 • Ścieżka SVG (SVGPath) (165)

Rozdział 9. Feeria kolorów (169)

 • Modele kolorów (169)
  • Modele RGB i RGBA (169)
  • Model HSL/HSV (170)
 • Palety kolorów (171)
  • Paleta 16 kolorów nazwanych (171)
  • Paleta Web Safe Colors (171)
  • Paleta kolorów nazwanych CSS (172)
  • Rozszerzona paleta kolorów nazwanych EN (172)
  • Paleta kolorów mających polskie nazwy (172)
  • Paleta nazwanych kolorów HSL (172)
  • Paleta kolorów HSL (172)
 • Kolory w JavaFX (172)
  • Tworzenie kolorów (173)
  • Zmiany jasności (176)
  • Zmiany nasycenia (176)
  • Odcienie szarości (176)
  • Interpolacja koloru (177)
  • Odwrócenie koloru (177)
 • Wypełnienie obrazem (178)
  • Desenie proporcjonalne (179)
  • Desenie nieproporcjonalne (181)
 • Gradienty (181)
  • Obiekt Stop (181)
  • Gradienty liniowe (182)
  • Gradienty radialne (185)
 • Przeliczenia kolorów (190)

Rozdział 10. Przekształcenia (191)

 • Schemat dziedziczenia (191)
 • Algebra liniowa (191)
 • Wektor kolumnowy punktu (192)
  • Wektor punktu 3D (192)
  • Wektor punktu 2D (192)
 • Macierz transformacji (192)
  • Macierz transformacji 3D (192)
  • Macierz transformacji 2D (192)
 • Mnożenie wektora 3D przez macierz 3D (193)
 • Mnożenie wektora 2D przez macierz 2D (193)
 • Mnożenie macierzy 2D przez macierz 2D (194)
  • Mnożenie macierzy (194)
 • Translacja (przesunięcie) (196)
  • Macierz translacji 3D (196)
  • Macierz translacji 2D (196)
  • Translacja w JavaFX (196)
 • Skalowanie (197)
  • Macierz skalowania 3D (197)
  • Macierz skalowania 3D z uwzględnieniem punktu skalowania (197)
  • Macierz skalowania 2D (198)
  • Macierz skalowania 2D z uwzględnieniem punktu skalowania (198)
  • Skalowanie w JavaFX (198)
 • Przekrzywienie (200)
  • Macierz przekrzywienia 2D (200)
  • Macierz przekrzywienia 2D z uwzględnieniem punktu przekrzywienia (200)
  • Przekrzywienia w JavaFX (200)
 • Obrót (201)
  • Macierze obrotu 3D (201)
  • Macierze obrotu 3D z uwzględnieniem punktu obrotu (202)
  • Macierz obrotu 2D (203)
  • Macierz obrotu 2D z uwzględnieniem punktu obrotu (204)
  • Obrót w JavaFX (204)
 • Przekształcenia afiniczne (205)
  • Odbicie względem prostej przechodzącej przez punkt (0, 0) (205)
  • Odbicie względem prostej nieprzechodzącej przez punkt (0, 0) (207)
 • TransformChangeEvent (209)
 • Łączenie transformacji (209)
 • Dołączanie transformacji (210)
  • Metoda void append(Transform) klasy Affine (210)
  • Metoda void prepend(Transform) klasy Affine (211)
 • Inwersja macierzy 2D (211)
  • Macierz jednostkowa (211)
  • Wyznacznik macierzy (211)
  • Transpozycja macierzy (213)
  • Dzielenie macierzy (214)
  • Macierz odwrotna (214)

Rozdział 11. Kształty 3D, kamery i światła (219)

 • Schemat dziedziczenia (219)
 • Klasa Shape3D (219)
  • Tworzenie obiektu 3D (220)
  • Sposób renderowania (DrawMode) (221)
  • Widoczność figury (CullFace) (222)
 • Kamery (223)
  • Kamera równoległa (ParallelCamera) (223)
  • Kamera perspektywiczna (PerspectiveCamera) (223)
  • Operowanie kamerą (224)
 • Światła (226)
  • AmbientLight (226)
  • PointLight (227)
 • Materiał (227)
  • PhongMaterial (228)
 • A jednak się kręci - ruch obiektu 3D (229)
 • Klasa SubScene (230)

Rozdział 12. Zdarzenia gestów i dotyku (231)

 • Ważne uwagi (231)
 • Schemat dziedziczenia (231)
 • Zdarzenia dotyku TouchEvent (232)
  • Typy zdarzeń (232)
  • Informacje o zdarzeniu (232)
 • Punkt dotyku TouchPoint (233)
  • Cel zdarzenia (233)
  • TouchPoint.STATE (234)
  • Wynik próbkowania PickResult (234)
  • Zdarzenia wielodotykowe (234)
 • Zdarzenia gestów GestureEvent (235)
  • Zdarzenia obrotu RotateEvent (236)
  • Zdarzenia przewijania ScrollEvent (238)
  • Zdarzenia przeciągania palcem SwipeEvent (240)
  • Zdarzenia rozszerzania ZoomEvent (241)
  • Zdarzenia myszy a zdarzenia gestów (242)

Rozdział 13. Efekty (243)

 • Klasy efektów (243)
 • Efekt DropShadow - padający (rzucany) cień (244)
 • Efekt InnerShadow - cień wewnętrzny (246)
 • Shadow - cień (247)
 • BoxBlur - rozmycie pudełkowe (248)
 • GaussianBlur - rozmycie Gaussa (249)
 • MotionBlur - rozmycie smugowe (249)
 • Bloom - odblask (250)
 • Glow - poświata (251)
 • Reflection - odbicie (251)
 • SepiaTone - filtr sepia (252)
 • FloatMap (253)
 • DisplacementMap - mapa przemieszczeń (pikseli) (254)
 • ColorAdjust - podkręcenie koloru (255)
 • ColorInput - kolor wejściowy (256)
 • ImageInput - obraz wejściowy (257)
 • BlendMode - tryb mieszania (257)
 • Blend - mieszanina (259)
  • Mieszanie kolorów (259)
  • Mieszanie obrazów (260)
 • Wtapianie w tło (261)
 • PerspectiveTransform - zmiana perspektywy (262)
 • Lighting - oświetlenie (263)
 • Klasa Light (265)
  • Light.Distant (265)
  • Light.Point (266)
  • Light.Spot (266)
 • Łączenie efektów (267)

Rozdział 14. Animacje (269)

 • Schemat dziedziczenia (269)
 • Wprowadzenie (270)
 • Klasa Duration (271)
 • Interpolacja (273)
  • Klasa Interpolator.LINEAR (273)
  • Klasa Interpolator.DISCRETE (275)
  • Klasy Interpolator.EASE_xxx (276)
  • Metody klasy Interpolator (279)
  • Metody statyczne klasy Interpolator (280)
 • Klasa KeyValue (282)
 • Klasa KeyFrame (282)
  • eventHandler (282)
  • name (283)
  • keyValues (284)
  • duration (284)
 • Klasa Timeline (284)
 • Klasa Animation (284)
  • Właściwości (285)
  • Metody (286)
  • Przykład (286)
 • Klasa AnimationTimer (287)
 • Klasa Transition (287)
  • StrokeTransition (288)
  • FillTransition (289)
  • FadeTransition (289)
  • ScaleTransition (290)
  • RotateTransition (291)
  • TranslateTransition (292)
  • PathTransition (292)
  • PauseTransition (293)
  • SequentialTransition (293)
  • ParallelTransition (295)

Rozdział 15. Kontenery i zarządcy rozkładów (297)

 • Schemat dziedziczenia (297)
 • Klasa Parent (298)
 • Klasa Group (298)
 • Klasa Region (299)
  • Pole zawartości i dopełnienie (300)
  • Tło i obramowanie (301)
  • Kształt regionu (301)
  • Dzieci regionu (302)
  • Tworzenie regionu (302)
 • Klasa Background (304)
  • Klasa BackgroundFill (304)
  • Klasa BackgroundImage (305)
 • Klasa Border (308)
 • Klasa BorderStroke (309)
 • Klasa BorderImage (310)
 • Zarządcy rozkładów (313)
  • Rozkład dowolny (Pane) (314)
  • Wyliczenie (Pos) (315)
  • Rozkład warstwowy (StackPane) (316)
  • Rozkład poziomy (HBox) (318)
  • Rozkład pionowy (VBox) (320)
  • Rozkład przepływowy (FlowPane) (323)
  • Rozkład tekstowy (TextFlow) (325)
  • Rozkład brzegowy (BorderPane) (326)
  • Rozkład kotwowy (AnchorPane) (328)
  • Rozkład kafelkowy (TilePane) (329)
  • Rozkład siatkowy (GridPane) (331)

Rozdział 16. Wyskakujące okna (335)

 • Schemat dziedziczenia (335)
 • Wyskakujące okno (PopupWindow) (335)
 • Okno podręczne (Popup) (337)
 • Okno kontrolne (PopupControl) (338)
 • Podpowiedź (Tooltip) (338)
  • OverrunStyle (339)
  • Podpowiedzi zawierające obraz i klasa ContentDisplay (340)
 • Menu kontekstowe (ContextMenu) (342)
  • Element menu (MenuItem) (342)

Rozdział 17. Panele i przyciski (345)

 • Klasa Control (345)
 • Klasa Labeled (345)
 • TitledPane - panel z nazwą (346)
 • Accordion - akordeon (348)
 • ScrollBar - pasek przewijania (349)
 • ScrollPane - panel przewijany (351)
 • SplitPane - panel dzielony (352)
 • Tab - zakładka (353)
 • TabPane - panel zakładek (kartoteka) (354)
 • ButtonBase (357)
 • Button - przycisk (358)
 • ButtonBar - pasek przycisków (359)
 • Hyperlink - łącze (361)

Rozdział 18. Kontrolki wyboru (365)

 • ToggleButton - przełącznik (365)
 • ToggleGroup - grupa przycisków (366)
 • RadioButton - przycisk radiowy (opcja wyboru) (367)
 • CheckBox - pole wyboru (368)
 • ChoiceBox - krótka lista wyboru (370)
  • SelectionModel i SingleSelectionModel (371)
  • StringConverter (372)
 • Cell (374)
 • MultipleSelectionModel (376)
 • FocusModel (377)
 • ListView - lista wyboru (377)
  • Przewijanie do indeksu, ustawianie fokusu i orientacji (379)
  • Praca z modelem wyboru (380)
  • Wykorzystywanie fabryki komórek (381)
  • TextFieldListCell (383)
  • ComboBoxListCell (385)
  • ChoiceBoxListCell (386)
  • CheckBoxListCell (386)
  • Zdarzenia edycji (387)
 • ComboBoxBase (387)
 • ComboBox - złożona lista wyboru (389)
 • ColorPicker - próbnik koloru (392)
 • DatePicker - próbnik daty (393)
  • Fabryka dat (397)

Rozdział 19. Menu (399)

 • Schemat dziedziczenia elementów menu (399)
 • MenuBar - pasek menu (399)
 • MenuItem - opcja menu (400)
 • Menu (401)
 • SeparatorMenuItem - separator opcji (402)
 • CheckMenuItem - opcja wyboru (403)
 • RadioMenuItem - opcja radiowa (404)
 • CustomMenuItem - opcja dowolna (404)
 • MenuButton - przycisk menu (406)
 • SplitMenuButton - dzielony przycisk menu (407)

Rozdział 20. Kontrolki tekstowe, liczbowe i inne (409)

 • TextInputControl (409)
 • TextField - pole tekstowe (411)
 • TextFormatter (413)
  • TextFormatter.Change (413)
  • UnaryOperator (414)
 • PasswordField - pole hasła (416)
 • TextArea - powierzchnia tekstowa (417)
 • HTMLEditor - edytor HTML (418)
 • ProgressIndicator - wskaźnik postępu (421)
 • ProgressBar - pasek postępu (422)
 • Slider - suwak (423)
 • Spinner - przewijarka (425)
  • SpinnerValueFactory (426)
 • Label - etykieta (427)
 • Separator (427)
 • ToolBar - pasek narzędziowy (428)

Rozdział 21. Dialogi (429)

 • Optional (429)
  • Obsługa obiektu (431)
  • Filtrowanie i mapowanie (432)
 • ButtonType (433)
 • DialogPane - rozkład dialogowy (434)
 • Dialog (434)
 • Praca z dialogami (436)
  • Konfigurowanie dialogu i rozkładu (437)
  • Pobieranie wyniku (439)
  • Walidacja stanu dialogu i jego zamykanie (440)
  • Konwerter wyniku (442)
 • Alert - dialog alarmu (442)
 • ChoiceDialog - dialog wyboru (444)
 • TextInputDialog - dialog tekstowy (445)
 • FileChooser - okno wyboru plików (445)
 • DirectoryChooser - okno wyboru folderów (447)

Rozdział 22. Kontrolki prezentacji danych (449)

 • Pagination - stronicowanie (449)
 • TableView - tabela danych (451)
  • Kolumna tabeli TableColumn (453)
  • Fabryka wartości właściwości (PropertyValueFactory) (453)
  • Placeholder (454)
  • MapValueFactory (455)
  • Zmiana widoczności i kolejności kolumn (455)
  • Sortowanie (456)
  • Zmiana rozmiaru kolumny i zagnieżdżanie kolumn (457)
  • Komórka tablicy TableCell (459)
  • Wybieranie elementów (460)
  • Fokus (461)
  • Edycja danych (462)
  • Przewijanie (463)
 • TreeView - drzewo danych (464)
  • Edycja danych (467)
  • Model wybierania (469)
 • TreeTableView - tabela z drzewem danych (469)

Rozdział 23. Wykresy (471)

 • Schemat dziedziczenia (471)
 • Klasa Chart (472)
 • Klasa Axis (472)
 • Klasa CategoryAxis (473)
 • Klasa ValueAxis (473)
 • Klasa NumberAxis (474)
 • PieChart - wykres kołowy (474)
  • Klasa PieChart.Data (475)
 • Klasa XYChart (476)
  • Klasa statyczna XYChart.Series (477)
  • Klasa statyczna XYChart.Data (477)
 • BarChart - wykres paskowy (478)
 • StackedBarChart - wykres paskowy skumulowany (479)
 • ScatterChart - wykres punktowy (480)
 • LineChart - wykres liniowy (481)
 • BubbleChart - wykres bąbelkowy (482)
 • AreaChart - wykres powierzchniowy (483)
 • StackedAreaChart - wykres warstwowy (484)

Rozdział 24. Praca z obrazami (485)

 • Image (485)
  • Pobieranie obrazu za pomocą InputStream i URL-a (487)
 • ImageView (489)
 • PixelFormat.Type (490)
  • Zamiana A, R, G, B na int (490)
  • Zamiana int na A, R, G, B (491)
 • PixelFormat (492)
 • WritablePixelFormat (493)
 • PixelReader (494)
 • WritableImage (496)
 • PixelWriter (497)
 • Tworzenie obrazów od zera (499)
 • Zapisywanie obrazów (500)

Rozdział 25. Rysowanie na płótnie (503)

 • Canvas (503)
 • GraphicsContext (504)
  • Atrybut wypełnienia (505)
  • Atrybuty konturu (505)
  • Ogólne atrybuty renderowania (507)
  • Atrybuty tekstu (511)
  • Atrybut ścieżki (512)
 • Wyświetlanie kształtów (513)
 • Wyświetlanie tekstu (514)
 • Wyświetlanie ścieżek (514)
 • Wyświetlanie obrazów (515)
 • Inne metody (516)
 • Przykłady (516)
  • Szachownica (516)
  • Smok Heighwaya (517)
  • Symbol jin-jang (518)
  • Animowany symbol jin-jang (520)
  • Rozety Grandiego (520)

Rozdział 26. Obsługa audio i wideo (523)

 • AudioClip (526)
 • Track (527)
 • Media (527)
 • MediaPlayer (528)
  • MediaPlayer.Status (531)
 • MediaView (531)
 • AudioEqualizer (533)
 • EqualizerBand (534)
 • Klasy zdarzeń i wyjątków (534)
 • Przykłady (535)
  • Odtwarzacz audio (535)
  • Odtwarzacz wideo (537)
  • Czas i szybkość odtwarzania (540)

Rozdział 27. Przeciąganie systemowe (543)

 • Typy przeciągania (543)
 • TransferMode (544)
 • DragEvent (544)
 • Typ MIME (546)
 • DataFormat (546)
 • Clipboard (547)
  • ClipboardContent (548)
 • Dragboard (548)
 • Przykłady (548)
  • Przenoszenie tekstu (548)
  • Przenoszenie HTML (549)
  • Przenoszenie obrazów (550)

Rozdział 28. Wielowątkowość (553)

 • Jak zawiesić aplikację (553)
 • Jak odwiesić aplikację - tworzenie wątku roboczego (554)
 • Jak zaktualizować główny wątek aplikacji (555)
 • Klasa Executors (556)
 • Wyliczenie Worker.State (556)
 • Klasa WorkerStateEvent (557)
 • Interface Worker (557)
 • Klasa Task (559)
 • Klasa Service (563)
 • Klasa ScheduledService (565)

Rozdział 29. Stylizacja węzłów (569)

 • CSS (569)
 • Arkusze stylów (569)
  • Domyślny arkusz stylów dla aplikacji (570)
 • Zmiana stylu w kodzie Java (571)
 • Arkusz stylów dla sceny (571)
  • Ustawianie domyślnego arkusza stylów (571)
  • Ustawianie dodatkowego arkusza stylów (572)
 • Domyślny arkusz stylów dla podsceny (572)
 • Klasa Parent a arkusze stylów (572)
 • Klasa Region a arkusze stylów (573)
 • Klasa Node a arkusze stylów (573)
  • Właściwości id i style (573)
  • Metadane CSS (574)
 • Priorytety stylizacji (574)
 • Standardy CSS w JavaFX (575)
 • Dziedziczenie (575)
 • Typy właściwości i jednostki (576)
 • Selektory (577)
 • Zmiany w Javie 9 (579)

Rozdział 30. Nashorn (581)

 • Uruchomienie skryptu ze stringa (581)
 • Uruchomienie skryptu z pliku (582)
 • JavaFX w skrypcie (582)
 • Wiązanie (583)
 • Uproszczenie skryptu (584)
 • Uchwyty zdarzeń (585)

Rozdział 31. Przeglądanie stron WWW (587)

 • WebView (587)
 • WebEngine (588)
 • Wywołania zwrotne interfejsu (589)
  • Uchwyt onAlert (590)
  • Uchwyt confirmHandler (591)
  • Uchwyt promptHandler (592)
  • Uchwyt createPopupHandler (593)
  • PopupFeatures (594)
  • Uchwyt onResized (595)
  • Uchwyt onVisibilityChanged (596)
  • Uchwyt onStatusChanged (596)
 • JSObject (596)
  • Uruchamianie kodu JavaFX z poziomu JavaScriptu (598)
  • Uruchamianie kodu JavaScript z JavaFX (599)
 • Przeglądarka (599)

Rozdział 32. Współpraca ze Swingiem (601)

 • Współpraca z biblioteką SWT (601)
 • Aplety (601)
 • JFXPanel (601)
 • SwingNode (602)
 • SwingFXUtils (603)

Rozdział 33. Ułatwienia dostępu (605)

 • Ułatwienia dostępu w Windows 7 i nowszych (605)
  • Pomoc dla osób niedowidzących (605)
  • Pomoc dla osób z niepełnosprawnością ruchową (605)
  • Pomoc dla osób niesłyszących (606)
  • Narrator (606)
  • Skróty klawiaturowe (608)
 • Ułatwienia dostępu w JavaFX (608)
 • Klasa Platform (608)
 • AccessibleRole (608)
 • AccessibleAttribute (614)
 • AccessibleAction (619)
 • Node (620)
 • Współpraca z czytnikiem ekranowym (621)
 • Ustawianie i odczyt właściwości (621)
 • Używanie wyłącznie klawiszy (621)
 • Tryb wysokiego kontrastu (622)

Rozdział 34. FXML (623)

 • Witaj, FXML-u (623)
 • Import klas (624)
 • Kontrolery (625)
 • Element (626)
 • Stylizacja (627)
 • Właściwości domyślne (628)
 • Ustawianie właściwości (629)
 • Tworzenie obiektów (629)
  • Znacznik (630)
  • Znacznik (631)
  • Znaczniki i (631)
  • Znacznik (632)
  • Znacznik (633)
 • Rozróżnianie atrybutów (633)
 • Wiązanie wyrażeń (635)
 • Scene Builder (636)
 • Zalety i wady FXML-a (636)
  • Zalety (636)
  • Wady (636)

Rozdział 35. Drukowanie węzłów (637)

 • Wyliczenia (638)
 • JobSettings (639)
 • PrinterJob (640)
 • Przykłady (641)
  • Najprostsze zadanie drukowania (641)
  • Wyświetlanie okna ustawień strony (641)
  • Wyświetlanie okna drukowania (642)
  • Drukowanie strony internetowej (643)

Rozdział 36. Modularyzacja (645)

 • Modularyzacja kodu (645)
  • Co to jest moduł (645)
  • Słowa kluczowe (646)
  • Zależności cykliczne (646)
  • Dyrektywy (648)
  • Dyrektywy requires i exports (649)
  • Dyrektywa requires transitive (653)
  • Dyrektywa exports to (654)
  • Dyrektywa opens to (655)
  • Dyrektywa opens (656)
  • Moduły otwarte (656)
  • Tworzenie usług zlokalizowanych (656)
  • Dyrektywy provides with oraz uses (657)
  • Tworzenie usług (658)
  • Dyrektywa requires static (660)
  • Pusty plik module-info.java (661)
 • Modularyzacja JDK (662)
  • Moduły agregacyjne (662)
  • Moduły nienazwane (662)
  • Moduły automatyczne (663)

Skorowidz (665)

 • Tytuł: JavaFX 9. Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika
 • Autor: Urszula Piechota, Jacek Piechota
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-3835-7, 9788328338357
 • Data wydania książki drukowanej: 2018-05-11
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-4762-5, 9788328347625
 • Data wydania ebooka: 2018-05-11
 • Format: 168x237
 • Identyfikator książki: jafx9t

Politechnika Białostocka

15-351 Białystok ul. Wiejska 45A

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

87-100 Toruń ul. Gagarina 11

Politechnika Wrocławska

50-370 Wrocław ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury

60-819 Poznań ul. B. Prusa 3