Szczegóły książki

"Cieszyński Almanach Pedagogiczny". T. 5: Świat wartości w wychowaniu i edukacji

"Cieszyński Almanach Pedagogiczny". T. 5: Świat wartości w wychowaniu i edukacji

red. Urszula Szuścik

Cieszyński Almanach Pedagogiczny jest periodykiem o tematyce ogólnopedagogicznej, otwartym na szeroko rozumianą współpracę. Powstał z inicjatywy Dyrekcji Instytut Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Uniwersytet Śląski. Tom 5 Almanachu na temat Świat wartości w wychowaniu i edukacji obejmuje swoją problematyką teksty, w których poruszone są zagadnienia filozofii wychowania, aksjologii wychowania, oddziaływania kultury na młode pokolenie, wartości rodziny w wychowaniu, samorządności, edukacji przez sztukę. W części recenzje omówiono publikację Marii Januszewskiej-Warych, W poszukiwaniu nowoczesnej, demokratycznej i narodowej wizji reformy szkolnictwa. Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (Łódź, 18-22 czerwca 1945 roku) Wydawnictwo „Impuls” Kraków 2015, ss. 382. Całość zamyka Kronika, w której podano wybrane osiągnięcia z pracy Instytutu. Almanach (Tom 5) jest skierowany do teoretyków i praktyków aksjologii wychowania i nauczania, pedagogów, nauczycieli, studentów pedagogiki, wiedzy o kulturze i osób zainteresowanych wychowawczymi aspektami pedagogiki.

Spis treści

 

Wprowadzenie (Urszula Szuścik) / 7

 

Artykuły

 

Renata Merda

Filozofia wychowania Leszka Kołakowskiego / 11

 

Marek Mariusz Tytko

Dobro czy wartość w wychowaniu dziecka? Ujęcie realistyczne w pedagogice filozoficznej / 22

 

Bolesław Kasza

Świat wartości a edukacja dzieci i młodzieży / 39

 

Aleksandra Minczanowska

Wolność i odpowiedzialność jako kryterium podmiotowości / 47

 

Małgorzata Zalewska-Bujak

Wychowanie „do wartości” a współczesna rzeczywistość cywilizacyjna / 54

 

Wiesława Korzeniowska

Małżeństwo i dziecko – jako wartość – w cywilizacjach klasycznych / 65

 

Bogusław Dziadzia

Dzieci i młodzież Kultury 2.0 / 87

 

Joanna Lusek

Wychowanie do samorządności – od anomii do autonomii / 95

 

Urszula Szuścik

Sztuka a wychowanie – przyczynki / 107

 

Piotr Wysogląd

Co oni do nas mówią / 113

 

Bronisława Dymara

Wartości w świecie a rozwój świata wartości dziecka / 118

 

Urszula Morszczyńska

Twórczość i piękno w różnych obszarach sztuki w rozumieniu dzieci w młodszym wieku szkolnym / 131

 

Izabela Łuc

Edukacja literacko-filmowa w procesie stymulowania aktywności twórczej dzieci w sferze języka / 140

 

Jadwiga Oleksy

Zabawa tematyczna sześciolatków jako forma komunikowania wartości / 151

 

Ewelina Konieczna

Szkoła i film. Szkic o edukacji filmowej / 160

 

Ewa Tomaszewska

Teatralna edukacja przeciw dehumanizacji / 170

 

Jadwiga Uchyła-Zroski

Muzyka źródłem aktywności odtwórczej i twórczej dziecka / 182

 

Nowości, recenzje, omówienia

 

Maria Januszewska-Warych: W poszukiwaniu nowoczesnej, demokratycznej i narodowej wizji reformy szkolnictwa. Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (Łódź, 18–22 czerwca 1945 roku). (rec. Stefan Konstańczak) / 193

 

Kronika

 

Kronika naukowa 2015 (oprac. Urszula Szuścik) / 199

 

Noty o autorach / 201

Indeks osobowy (oprac. Izabela Łuc, Małgorzata Bortliczek) / 205

  • Tytuł: "Cieszyński Almanach Pedagogiczny". T. 5: Świat wartości w wychowaniu i edukacji
  • Autor: red. Urszula Szuścik
  • ISBN Ebooka: ,
  • Data wydania ebooka: 2018-10-04
  • Identyfikator książki: e_0ye1