Szczegóły książki

"Neophilologica" 2014. Vol. 26: Le concept d'événement et autres études

"Neophilologica" 2014. Vol. 26: Le concept d'événement et autres études

red. Wiesław Banyś

Textes réunis par Laura Calabrese, Fabrice Marsac, Dan Van Raemdonck.

Tom 26 Neophilologica jest zbiorem 21 artykułów autorstwa w większości uczonych  zagranicznych. Tematami przewodnimi numeru są, w pierwszej części, analizy pojęcia zdarzenia omawianego z różnych punktów widzenia, w drugiej części zaś, zagadnienia klas obiektowych, opis języka zorientowany obiektowo dla celów automatycznego tłumaczenia tekstów i kwestie pokrewne omawiane i rozwijane pod wpływem prac W. Banysia i G. Grossa. Zdecydowana większość tekstów została zredagowana w języku francuskim, 2 artykuły zostały napisane w języku włoskim i 1 w języku hiszpańskim. Wszystkie teksty zawierają abstrakty oraz słowa klucze w języku angielskim.

Contents

 

Jean-Pierre DESCLÉS: Event as a cognitive concept / 7

Katarzyna KWAPISZ-OSADNIK: The event as an effect of the conceptualization of a situation. A few observations pertaining to the relation between the grammatical, semantic, syntactic-discourse aspects and the way of conceptualizing the situation / 23

Elżbieta BIARDZKA: Enunciative event put into speech: three different approaches / 36

Ewa PILECKA: être (le) témoin de, a dedicated predicate which selects event nouns? / 49

Jadwiga COOK: To see, hear and feel an event — on Polish translation of French structures with verbs of perception / 63

Marion BECHET, Fabrice HIRSCH, Fabrice MARSAC, Rudolph SOCK: The primary socialist

Elections: an event at the origin of a new speaking style? / 78

Catherine COLLIN: Hendiadys and construction of an event in contemporary English / 90

Charlotte DANINO: A linguistic analysis of a discourse on an ongoing event: the case of 9/11 / 106

Christian SURCOUF: “Soap verbs”: why do achievements such as “Il se casse la jambe” sound odd with the present tense? / 122

Clair-Antoine VEYRIER: Invitation as co-construction and emergence of an event / 140

Laura CALA BRESE, Audrey ROIG, Dan Van RAEMDONCK: A morphosyntactic analysis

of event names in newspaper headlines / 154

Lucie BARQUE, Pauline HAAS, Richard HUYGHE: The event / object nominal polysemy:

which objects for which events? / 170

Lucie STEIBLÉ, Rudolph SOCK: Pretzel and Bretzel: an event approach to and event analysis

of speech signals for the study of Alsatian plosives / 188

Myriam BOULIN: Describing motion events in French, English and Mandarin Chinese: what

is the deictic center? / 201

Silvia ADLER: Fortuitous events through the prism of general nouns / 217

Anna CZEKAJ: How should the notion of the object class be understood? / 232

Agnieszka PALION-MUSIOŁ, Aleksandra ŻŁOBIŃSKA-NOWAK: A syntactic-semantic analysis of the Spanish verb ganar in the framework of the object oriented approach / 245

Beata ŚMIGIELSKA: Some theoretical and practical remarks about the translation from French into Polish based on the object oriented approach / 264

Sonia SZRAMEK-KARCZ: The Object Oriented Approach or EuroWordNet — which is a better engine for machine translation? Part II: hierarchy, semantic inheritance and disambiguation / 280

Aleksandra PALICZUK: Space — thought — language. The Conceptualization of città (‘city’) in Italian / 298

Claudio SALMERI: The Problem of translation of old texts as a particular issue. Archaisation / 310

  • Tytuł: "Neophilologica" 2014. Vol. 26: Le concept d'événement et autres études
  • Autor: red. Wiesław Banyś
  • ISBN Ebooka: 2353-088X, 2353088X
  • Data wydania ebooka: 2017-09-21
  • Identyfikator książki: e_0mvv